Các công trình sàn bê tông nhẹ do Panel Thành Đô thi công và bàn giao cho khách hàng