06 02/2017

Làm sàn bê tông nhẹ nhà 24 phố Phương Mai, tp Hà Nội

Công trình cải tạo, cơi nới và làm sàn bê tông nhẹ nhà ở dân dụng tại Phương Mai. Với diện tích mặt sàn 80m2. Công trình hiện trang đã xây 04 tầng, cơi nới thêm 03 tầng cao. Hệ khung công trình thi công bằng BTCT, liên kết với hệ khung cũ hiện trạng. Mặt sàn thi công bằng sàn bê tông siêu nhẹ

Sàn bê tông nhẹ

Sàn bê tông nhẹ

Hệ dầm và cột khung nhà được thi công. Lớp bê tông cùng lớp với hệ sàn bê tông nhẹ - sàn panen siêu nhe. Đảm bảo tối đa về kết cấu giữa mặt sàn và khung nhà

Sàn bê tông nhẹ

Sàn bê tông nhẹ

Sàn bê tông nhẹ

Sàn bê tông nhẹ

Sàn bê tông nhẹ

 

Sau khi thi công hệ sàn bê tông nhẹ - sàn panen. Mặt dưới sàn có thể thi công trát trần như trần đổ bê tông bình thường.