06 06/2018

Công trình sàn bê tông nhẹ 75 Xuân La

Trong tháng 5 năm 2018, Panel Thành Đô lại tiếp tục hoàn thành thi công công trình  sàn bê tông nhẹ tại số nhà 75 Xuân La - Hà Nội.

Đây là công trình  dân dụng có diện tích 400 mét vuông với 2 sàn. Gia chủ đã tin tưởng lựa chọn thi công bằng hệ sàn bê tông nhẹ với hệ dầm khung thép.

Panel Thành Đô đã tiến hành thi công nhanh chóng, đảm bảo  tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và ban giao đúng thời gian cho gia chủ.

Hình ảnh sàn bê tông nhẹ tại 75 Xuân La - Hà Nội.

 

sàn bê tông nhẹ

sàn bê tông nhẹ

sàn bê tông nhẹ

sàn bê tông nhẹ

sàn bê tông nhẹ