Các công trình thi công sàn bê tông nhẹ và khung thép tiền chế do Panel Thành Đô thi công tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phí Bắc. Công trình sàn bê tông nhẹ và khung thép tiền chế bao gồm cả công trình dân dụng và công trình công nghiệp.